Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van diverse financiële regelingen en informatietaken van de Rijksoverheid. Om de taken van het CAK helder uiteen te zetten is een video gemaakt.