screenshot

Elk half jaar organiseert de Gemeente Amsterdam de zogenaamde Concernconferentie. Hierin komen 150 topambtenaren bij elkaar om te vertellen, te leren en ervaring uit te wisselen.

De openings- en afsluitende sessie van de afgelopen Concernconferentie moest vastgelegd worden om teruggekeken te kunnen worden door aanwezigen én betrokkenen die niet aanwezig waren. Hiervoor is met een multi-cameraopstelling van vier camera’s een registratie gemaakt.

Mannen met plannen