De Provincie Zuid Holland is samen met een aantal andere partijen begonnen met een ambitieus project voor duurzame warmtevoorziening in de Drechtsteden. De plannen zijn uiteengezet in een animatie, die gemaakt is met Google Earth Pro.

Energieoverheid.nl