In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 organiseerde YoungTheHague een verkiezingsdebat. In de Oude Zaal, de voormalige Tweede Kamer voelden ruim 200 young professionals zeven hooggeplaatste jonge (kandidaat-)Kamerleden aan de tand over hun toekomstplannen voor Nederland.

Voor het debat is een reeks korte video’s gemaakt waarin burgers aan het woord komen over onderwerpen die in het debat aan de orde kwamen. Daarnaast is het volledige evenement geregistreerd.

Young The Hague